PIVOVAR Stěbořice s.r.o.

Rádi bychom Vás pozvali do areálu bývalého Pivovaru Stěbořice. 

Majitel zámku ve Stěbořicích Antonín Pino z Friedenthalu založil v roce 1730 zdejší pivovar. V té době se mu říkalo "PANSKÝ PIVOVAR". Pozemek původně patřil Fridrichu Chabitschowskému, který dostal od Pina jako náhradu usedlost č.pop.11 ve Stěbořicích na Malé Straně. Dnes již tento původní dům nestojí (...na jeho místě postavil nový dům pan Berger ...). V roce 1745 byl pivovar dostavěn, v této době byl ještě spojen s lihovarem. 

Proto je někdy taky rok 1745 uváděn jako rok založení pivovaru. Mezi prvními sládky byli: Josef Vltavský, Antonín Kassner (1751) a Jan Šebesta (1773). Roku 1856 kupuje pivovar František Egger
a Tadeáš Dittrich. O dva roky později prodal Egger svou polovinu manželce Dittricha - Johaně Dittrichové. Pivo prý tam bylo vynikající kvality a později konkurovalo pivovaru v Opavě. Stěborský pivovar měl rovněž na Krnovské ulici svůj vlastní výčep (cca v místě dnešní restaurace " 13 ").
V té době se rovněž posílalo stěbořické pivo až do Přerova a téměř po celé severní Moravě. V roce 1861 umírá Tadeáš Dittrich a pivovar vede jeho manželka. Roku 1873 přebírá závod její syn Augustin, který díky dobré prosperitě pivovar rozšířil ... ve skále vybudoval velké sklepy a postavil moderní sladovnu. Roku 1890 přebírá pivovar dle bratrského poručenství Eduard Dittrich, který za tři roky přestavuje závod na parní pohon. Roku 1896 zvětšuje várku z 36 na 50 hl, přestavuje kvasírnu, chladírnu a sýpku. V tomto roce dosáhla výroba 10 000 hl. Vaří se 11-ti stupňový ležák a 14-ti stupňové černé pivo výborné kvality. Údajně byla tato kvalita způsobena velmi dobrou vodou
a vhodným skladováním piva ve skalních sklepích. Majitelé pivovaru si na svých polích pěstovali ječmen pro výrobu sladu. Poslední držitel pivovaru Eduard Dittrich zemřel náhle v dubnu 1913 při pohřbu  Aloisie Gracové (č.pop. 20). 

Na pohřbu se dověděl, že pivovar hoří a "trefil ho šlak". Tento den pivovar vyhořel, hlavně jeho střední část, kde bylo varné zařízení. Mluvilo se dlouho o tom, že byl požár založen úmyslně, aby se opavský pivovar zbavil konkurenta. Nic se však při šetření neprokázalo.

Zahradní restaurace pivovaru

Součástí pivovaru byla pravděpodobně velmi brzy i zahradní restaurace. Po roce 1865, kdy přestal vycházet " OPAVSKÝ BESEDNÍK "...tehdy bohužel musel opustit Opavu Antonín Vašek (...otec Petra Bezruče...). V této době se Stěbořice s P. Ludvíkem Ochranou staly hlavním centrem českého společenského života na Opavsku. P.Ludvík Ochrana organizuje slezské vlastence, kterým umožňuje schůzky, když byly opavskými úřady znemožněny. Zároveň však podporuje i konání veřejných pěveckých akademií, z nichž první se konaly v pivovaře "pod hájem" r.1861. Zde se scházeli občané
a česká inteligence ze širokého okolí. Opava, kde převažoval německý živel, přestala být hlavou národního ruchu a staly se jí Stěbořice, lépe řečeno - STĚBORSKÝ PIVOVAR. Za 1.republiky, ale
i později se na dvoře pivovaru pořádala veřejná cvičení ORLA, byly zde slaveny dožínky, hasičské sjezdy, cvičení a oslavy, různá shromáždění, divadla v přírodě. Na verandě se tančilo - známé byly BENÁTSKÉ NOCI...

Kolem roku 1975 byla pivovarská zahrada s výčepem znovu upravena Svazem invalidů z Opavy, pod vedením pana Františka Cigánka ze Zlatník. Pan Jeník Havlíček ze Stěbořic vyzdobil areál svými kresbami a popisnými tabulemi.

Později se zde střídali různí provozovatelé. Až v roce 1998 začal nový majitel p. Gerhard Hříbek
s velkou a razantní přestavbou zahradní restaurace. Mnohé původní prvky novou přestavbou bohužel zanikly. Restaurace dostala nový název " Rybářská bašta ".

Od pana Hříbka zakoupila tyto prostory v květnu 2014 nová společnost, která nese název PIVOVAR Stěbořice s.r.o. Nový jednatel pan Milan Foltýn s kolektivem má v úmyslu opět dát duši tomuto kouzelnému místu. Plány mají velkorysé. 

Autor: Drahomír Graca

Naše společnost v roce 2014 zakoupila tento areál s cílem vrátit se zpět k původním tradicím. 

Nabízíme posezení v klidném a útulném prostředí na předměstí Opavy, dostupném autem, MHD,
po cyklostezce i pěšky. Aktuálně pořádáme akce všeho druhu, nabízíme ubytování v penzionu STODOLA a prodáváme kvalitní hovězí maso z pastvin vlastního chovu. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že se k nám rádi budete vracet.